Bí mật nhà nước là gì? Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước?

Bài viết Bí mật nhà nước là gì? Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước? thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Bí mật nhà nước là gì? Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Bí mật nhà nước là gì? Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước?”

Đánh giá về Bí mật nhà nước là gì? Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước?Bí mật nhà nước là gi? Bí mật nhà nước gồm những gì? Nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước? Phân loại bí mật nhà nước? Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước?

Hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Hành vi này xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh, an toàn, đến những bí mật nhé̀ nước được quy định trong luật bảo vệ bí mật nhé̀ nước. Đồng thời, người nào tiết lộ, tiêu hủy, chiếm đoạt các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ điều tra vụ án hình sự sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định. Mới đây, đã có thường xuyên vụ án liên quan đến tội phạm cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước có tổ chức và thủ đoạn tinh vi gây ra hệ lụy nghiêm trọng.

Căn cứ pháp lý: 

– Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước năm 2018;

– Bộ luật Hình sự 2015 (Sửa đổi bổ sung 2017);

– Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. bí mật nhà nước là gì?
  • 2 2. Bí mật nhà nước gồm những gì?
  • 3 3. Nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước:
  • 4 4. Phân loại bí mật nhà nước:
  • 5 5. Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước:
    • 5.1 5.1. Cấu thành tội phạm:
    • 5.2 5.2. Hình phạt:

1. bí mật nhà nước là gì?

Theo Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018, khái niệm “Bí mật nhà nước” được hiểu là thông tin có nội dung quan trọng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định căn cứ vào quy định của Luật này, chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có khả năng gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.  Theo đó, Bảo vệ bí mật nhà nước là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng lực lượng, phương tiện, biện pháp để phòng, chống xâm phạm bí mật nhà nước. cách thức chứa bí mật nhà nước bao gồm tài liệu, vật, địa điểm, lời nói, hoạt động hoặc các dạng khác.

Bí mật nhà nước tiếng Anh được dịch là “State secrets”.

2. Bí mật nhà nước gồm những gì?

Những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, lợi ích của quốc gia, dân tộc thuộc phạm vi bí mật nhà nước, cụ thể:

– Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chủ trương, kế hoạch, phương án phòng thủ đất nước; kế hoạch động viên, đối phó với chiến tranh.

Xem thêm: Xử lý hành chính đối với hành vi vi phạm bảo vệ bí mật nhà nước

– Các chương trình thống kê, sản xuất, phát triển, hiện đại hóa phương thuận tiện, thiết bị an ninh, quốc phòng phục vụ bảo vệ Tổ quốc.

– Chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; bảo vệ chủ quyền quốc gia; giải quyết các tranh chấp về biên giới lãnh thổ.

– Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đối nội, đối ngoại và các vấn đề phải giữ bí mật theo cam kết với nước ngoài.

– Các vấn đề liên quan đến các quyết sách quan trọng của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế và xã hội của đất nước chưa công bố.

– Các biện pháp nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia.

– Các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác cơ yếu.

– Các chủ trương quan trọng của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực khoa học và công nghệ; văn hóa, xã hội; y tế; giáo dục và đào tạo; thông tin và truyền thông và các lĩnh vực khác chưa công bố.

✅ Mọi người cũng xem : các câu chuyện ý nghĩa về mẹ

3. Nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước:

– Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Xem thêm: Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

– Bảo vệ bí mật nhà nước là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân.

– Việc quản lý, dùng bí mật nhà nước bảo đảm đúng mục đích, thẩm quyền, trình tự, giấy tờ theo quy định của pháp luật.

– Chủ động phòng ngừa; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Mọi Người Xem :   Tại Sao Phải Xếp Hạng Khách Sạn Và Những Điều Bạn Chưa Biết

– Bí mật nhà nước được bảo vệ theo thời hạn quy định của Luật này, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân theo quy định của pháp luật.

4. Phân loại bí mật nhà nước:

Căn cứ vào tính chất quan trọng của nội dung thông tin, mức độ nguy hại nếu bị lộ, bị mất, bí mật nhà nước được phân loại thành 03 độ mật, bao gồm:

– Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật là bí mật nhà nước liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, đối ngoại, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đặc biệt nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc;

– Bí mật nhà nước độ Tối mật là bí mật nhà nước liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, lập hiến, lập pháp, tư pháp, đối ngoại, kinh tế, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, y tế, dân số, lao động, xã hội, tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, kiểm toán nhà nước, nếu bị lộ, bị mất có khả năng gây nguy hại rất nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc;

– Bí mật nhà nước độ Mật là bí mật nhà nước liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, lập hiến, lập pháp, tư pháp, đối ngoại, kinh tế, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, y tế, dân số, lao động, xã hội, tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, kiểm toán nhà nước, nếu bị lộ, bị mất có khả năng gây nguy hại nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Xem thêm: Tổng hợp sản phẩm bí mật nhà nước trong tất các lĩnh vực

Thời hạn giải mật bí mật nhà nước được giới hạn trong một Khoảng thời gian nhất định căn cứ vào yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích của quốc gia, dân tộc, chi tiết: 40 năm đối với bí mật nhà nước độ tuyệt mật, 30 năm đối với bí mật nhà nước độ tối mật, 20 năm đối với bí mật nhà nước độ mật.

Thời hạn giải mật bí mật nhà nước được tính từ ngày ban hành, tạo ra bí mật nhà nước.

Trường hợp hết thời hạn, nếu xét thấy việc công khai nội dung bí mật nhà nước sẽ gây ảnh hưởng an ninh quốc gia, lợi ích của quốc gia, dân tộc thì cơ quan ban hành, tạo ra bí mật nhà nước có quyền gia hạn tiếp.

Việc xem xét gia hạn thời hạn giải mật bí mật nhà nước phải được thực hiện trước khi hết thời hạn theo quy định và việc gia hạn có thể được thực hiện thường xuyên lần. Mỗi lần gia hạn trong vòng thời hạn bảo mật theo quy định.

5. Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước:

Theo Điều 337 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước được quy định như sau:

“1. Người nào cố ý làm lộ hoặc mua bán bí mật nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Bí mật nhà nước thuộc độ tối mật;

Xem thêm: Bảo vệ bí mật nhà nước là gì? Những nguyên tắc và ý nghĩa?

b) Lợi dụng cấp bậc, quyền hạn;

c) gây ra tổn hại về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa.

3. Phạm tội trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Bí mật nhà nước thuộc độ tuyệt mật;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) gây ra tổn hại về chế độ chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

4. Người phạm tội còn có khả năng bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm cấp bậc, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Xem thêm: Tài liệu bí mật nhà nước là gì? danh mục tài liệu bí mật nhà nước?

So với Điều 263 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định về tội phạm này, thì Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015 không có sửa đổi, bổ sung gì lớn, chỉ bỏ các tình tiết “gây ra hậu quả nghiêm trọng, gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng”, mà thay vào đó là các tình tiết: “bí mật nhà nước thuộc độ tối mật; lợi dụng cấp bậc, quyền hạn; gây tổn hại về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa” (Khoản 2 Điều 337) và “có tổ chức; bí mật nhà nước thuộc độ tuyệt mật; phạm tội 02 lần trở lên và gây ra tổn hại về chế độ chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ” (Khoản 3 Điều 337).

Việc nhà làm luật quy định thường xuyên hành vi phạm tội khác nhéu trong cùng một điều luật là căn cứ vào hành vi xâm phạm cùng một khách thể, tác động đến cùng một đối tượng, đó là bí mật nhà nước. ngoài ra, các hành vi phạm tội đều đặn có tính chất nghiêm trọng tương tự như nhau. Vì vậy, khi xác định hành vi phạm tội cũng như khi định tội danh, các bộ phận tiến hành tố tụng phải căn cứ vào từng hành vi phạm tội cụ thể để định tội cho chính xác

5.1. Cấu thành tội phạm:

– Khách thể: Trật tự quản lý hành chính, bí mật nhà nước trong các lĩnh vực.

– Chủ thể: Người có tiềm lực trách nhiệm hình sự và đạt tuổi luật định.

– ngoài rah quan: Hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước thể hiện thông qua việc sử dụng thủ đoạn để trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt, dùng vũ lực hoặc đe dọa người có thẩm quyền hoặc các thủ đoạn gian dối khác để có được tài liệu bí mật đó. Tội phạm hoàn thành khi tài liệu bí mật nhà nước thoát khỏi sự quản lý của người có trách nhiệm giữ, quản lý nó.

Mọi Người Xem :   Tên gọi của đất nước dưới thời nhà Hồ là gì?

– Mặt chủ quan: Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý.

5.2. Hình phạt:

Khoản 1 nêu: Người nào cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật Nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Khoản 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm:

Xem thêm: Quy định về sản phẩm các công trình bí mật nhà nước

a) Bí mật nhà nước thuộc độ tối mật;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) gây ra tổn hại về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa.

Khoản 3: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Bí mật nhà nước thuộc độ tuyệt mật;

c) Phạm tội 2 lần trở lên;

d) gây tổn hại về chế độ chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Xem thêm: Giải mật là gì? Bí mật nhà nước được phép giải mật khi nào?

Khoản 4: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.”

Như vậy, hình phạt của tội này từ 2-15 năm. ngoài ra, khi xác định hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, phải căn cứ vào các quy định của pháp luật về bí mật nhà nước như: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một vài điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và đặc biệt là các quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về sản phẩm bí mật nhà nước của từng cơ quan là tài liệu không thể thiếu khi xác định hành vi phạm tội…

Người phạm tội thực hiện hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước là do cố ý, tức là khi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hệ lụy của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra hoặc người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không nhu cầu nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra, vì bản chất của hành vi chiếm đoạt đã chứa đựng sự cố ý phạm tội.

Người phạm tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước có thể với nhiều động cơ khác nhéu nhưng chủ yếu là vì động cơ cá nhân. Tuy không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm nhưng việc xác định động cơ đối với người phạm tội là rất quan trọng. Nếu vì động cơ vụ lợi, sau khi chiếm đoạt được đã đem bán lấy tiền hoặc lợi ích vật chất, thì còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự thêm tội mua bán tài liệu bí mật nhà nước; nếu chiếm đoạt rồi tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước mà mình đã chiếm đoạt thì còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước; nếu chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước rồi cung cấp cho các cá nhân, tổ chức để chống lại Nhà nước Việt Nam thì còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gián điệp quy định tại Điều 110 Bộ luật Hình sự. Trong trường hợp này thì người phạm tội chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gián điệp, còn hành vi chiếm đoạt tài liệu chỉ là hành vi thực hiện tội gián điệp.

tuy nhiên, nếu trước và trong khi thực hiện hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, người phạm tội chưa có ý định cung cấp cho cá nhân, tổ chức để chống lại Nhà nước Việt Nam, nhưng sau khi đã chiếm đoạt được tài liệu bí mật nhà nước mới cung cấp cho cá nhân, tổ chức để chống lại Nhà nước Việt Nam, thì người phạm tội vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” và tội gián điệp.

Xem thêm: Tội vô ý làm lộ bí mật, làm mất vật, tài liệu bí mật nhà nước

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

✅ Mọi người cũng xem : quả sung tiếng anh là gì

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

chức vụ: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.211 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Quy định lưu trữ là gì? Lưu trữ trong tiếng Anh là gì? Quy định lưu trữ và mang bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ?

Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước là gì? Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước có tên tiếng Anh là gì? Quy định điều chỉnh độ mật?

Giải mật là gì? Giải mật có tên trong tiếng Anh là gì? Bí mật nhà nước được phép giải mật khi nào?

Khái niệm về bảo vệ bí mật Nhà nước? Trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước tiếng Anh là gì? Nguyên tắc trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước? Trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan, tổ chức?

bí mật nhà nước là gì? Nguyên tắc thực hiện? Báo cáo công tác bảo vệ bí mật nhà nước?

Phạm vi bí mật nhà nước là gì? Phân loại bí mật nhà nước? Quy định về bí mật Nhà nước theo Luật bảo vệ bí mật Nhà nước?

Những hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước? Xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước?

Quy định về sao chụp, giao nhận, mang tài liệu bí mật nhà nước? Thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước? giấy tờ sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước?

tìm hiểu thông tin về bí mật nhà nước? Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước? Quy định về tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước?

Mẫu quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng là gì? Mẫu quyết định thay đổi ngay người tiến hành tố tụng? Hướng dẫn dùng mẫu quyết liệt thay đổi ngay người tiến hành tố tụng? Quy định của pháp luật về thay đổi người tiến hành tố tụng?

giấy tờ và hình thức tiến hành đăng ký khai sinh quá hạn? Đăng ký khai sinh trễ hạn được thực hiện như thế nào? Khai sinh chậm trễ có bị xử phạt không?

Mẫu quyết liệt đình chỉ giải quyết vụ án hành chính là gì? Mẫu quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính? Hướng dẫn sử dụng mẫu quyết liệt đình chỉ giải quyết vụ án hành chính? Quy định của pháp luật về đình chỉ giải quyết vụ án hành chính?

 Mẫu quyết định đình chỉ giải quyết sơ thẩm việc dân sự là gì? Mẫu quyết định đình chỉ giải quyết sơ thẩm việc dân sự để làm gì? Mẫu quyết liệt đình chỉ giải quyết sơ thẩm việc dân sự? Hướng dẫn sử dụng mẫu quyết liệt đình chỉ giải quyết sơ thẩm việc dân sự? Quy định của pháp luật về đình chỉ giải quyết sơ thẩm việc dân sự?

hồ sơ rút gọn là gì? Khi nào áp dụng giấy tờ rút gọn trong tố tụng hình sự? quyết liệt áp dụng giấy tờ rút gọn mẫu số 26 – HS là gì? Mẫu quyết liệt áp dụng giấy tờ rút gọn mẫu số 26- HS? Soạn thảo quyết liệt áp dụng hồ sơ rút gọn?

quyết liệt thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là gì? quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ buôn bán được sử dụng khi nào? vận hành thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh? Mẫu quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh? Soạn thảo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ buôn bán?

quyết liệt hủy bỏ quyết định phân công phó thủ trưởng cơ quan điều tra tiến hành khởi tố, điều tra vụ án hình sự là gì? Mẫu quyết liệt hủy bỏ quyết định phân công phó thủ trưởng cơ quan điều tra tiến hành khởi tố, điều tra vụ án hình sự? Soạn thảo quyết định hủy bỏ quyết định phân công phó thủ trưởng cơ quan điều tra tiến hành khởi tố, điều tra vụ án hình sự?

Thẻ căn cước công dân là gì? giá trị pháp lý của căn cước công dân? Thời hạn dùng thẻ căn cước công dân? Thẩm quyền và nơi cấp căn cước công dân? Thủ tục xin cấp mới thẻ căn cước công dân?

quyết định hoãn phiên tòa vụ án hành chính là gì? Quy định về hoạt động hoãn phiên tòa giải quyết vụ án hành chính? Mẫu quyết liệt hoãn phiên tòa vụ án hành chính? Soạn thảo quyết liệt hoãn phiên tòa vụ án hành chính?

Lợi ích của thẻ căn cước công dân? Thông tin cơ bản trên thẻ căn cước công dân? Ý nghĩa 12 chữ số ghi trên thẻ căn cước công dân?

Sàm sỡ là gì? Trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hình sự và xử phạt hành chính hành vi sàm sỡ người khác theo quy định pháp luật.

quyết định chuyển vụ án hình sự để truy tố theo thẩm quyền (131/HS) là gì? Mẫu quyết định chuyển vụ án để truy tố theo thẩm quyền (131/HS)? Soạn thảo quyết định chuyển vụ án để truy tố theo thẩm quyền (131/HS)? hoạt động chuyển vụ án để truy tố theo thẩm quyền?

quyết định gia hạn thời hạn quyết liệt việc truy tố (132/HS) là gì? quyết liệt gia hạn thời hạn quyết định việc truy tố (132/HS) là gì? Mẫu quyết định gia hạn thời hạn quyết liệt việc truy tố (132/HS)? Soạn thảo quyết liệt gia hạn thời hạn quyết định việc truy tố (132/HS)?

quyết liệt trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung (133/HS) là gì? Mẫu quyết liệt trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung (133/HS)? Soạn thảo quyết liệt trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung (133/HS)?

quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can (136/HS) là gì? Mẫu quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can (136/HS)? Soạn thảo quyết liệt tạm đình chỉ vụ án đối với bị can (136/HS)?

Mẫu báo cáo số học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học, lưu ban – Biểu số 04/BC-BDT là gì, mục đích của mẫu báo cáo? Mẫu báo cáo số học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học, lưu ban – Biểu số 04/BC-BDT? Hướng dẫn soạn thảo báo cáo? Những nội dung liên quan đến học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học, lưu ban?

Mẫu số 34/QĐ-GQTGN: Mẫu quyết định giao quyền tạm giữ người theo Thủ tục hành chính là gì, mục đích của mẫu quyết định? Mẫu số 34/QĐ-GQTGN: Mẫu quyết liệt giao quyền tạm giữ người theo Thủ tục hành chính? Hướng dẫn soạn thảo mẫu quyết liệt? Những quy định của pháp luật liên quan đến giao quyền tạm giữ người theo giấy tờ hành chính?

Mẫu trích lục đăng ký giám hộ là gì, mục đích của mẫu văn bản? Mẫu số 05-TLGH: Mẫu trích lục đăng ký giám hộ? Hướng dẫn soạn thảo mẫu văn bản? Những quy định liên quan đến trích lục đăng ký giám hộ?

Mẫu quyết liệt thu hồi quyết liệt thi hành án là gì, mục đích của mẫu quyết định? Mẫu số 30/QĐ-PTHA: Mẫu quyết định thu hồi quyết định thi hành án? Hướng dẫn soạn thảo quyết liệt thu hồi quyết liệt thi hành án là gì? Những quy định liên quan đến quyết liệt thu hồi quyết liệt thi hành án là gì?

Mẫu quyết liệt chấm dứt thi hành quyết liệt xử phạt là gì, mục đích của mẫu quyết liệt? Mẫu quyết định chấm dứt thi hành quyết định xử phạt ? Hướng dẫn cách soạn thảo mẫu văn bản quyết liệt chấm dứt thi hành quyết định xử phạt ? Những quy định liên quan đến chấm dứt thi hành quyết định xử phạt?Các câu hỏi về bí mật nhà nước là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê bí mật nhà nước là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết bí mật nhà nước là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết bí mật nhà nước là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết bí mật nhà nước là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về bí mật nhà nước là gì


Các hình ảnh về bí mật nhà nước là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm kiến thức về bí mật nhà nước là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tìm thêm nội dung về bí mật nhà nước là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author