Ý nghĩa thâm diệu và công đức của Bát Nhã Tâm Kinh

Bài viết Ý nghĩa thâm diệu và công đức của Bát Nhã Tâm Kinh thuộc chủ đề về Phong Thủy thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng khoalichsu.edu.vn tìm hiểu Ý nghĩa thâm diệu và công đức của Bát Nhã Tâm Kinh trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Ý nghĩa thâm diệu và công đức của Bát Nhã Tâm Kinh”

Đánh giá về Ý nghĩa thâm diệu và công đức của Bát Nhã Tâm Kinh


Xem nhanh
Giải thích Ý Nghĩa Bát Nhã Tâm Kinh - Người Tu Phật cần phải biết

Bát Nhã Ba-La-Mật-Đa Tâm Kinh là bài kinh được tụng đọc tại các chùa theo hệ thống Phật Giáo Đại Thừa, là bài kinh rất phổ thông được nhiều người đọc thuộc, nhưng về ý nghĩa thì không phải ai cũng biết. Người Tu Phật cần hiểu được ý nghĩa sâu xa của bài kinh Bát Nhã . Từ đó thấu hiểu và áp dụng hành trì tu tập giúp chúng ta tu tập tinh tấn, đi theo con đường đúng đắn giác ngộ.

NGHE PHÁP là cách thức, là con đường hay phương pháp, đạo lý để Khai Mở sự mê mờ của tâm thức và có khả năng Chuyển Hóa khổ đau đến An Lạc, Giải Thoát Niết Bàn.
Chúng ta nên thường xuyên nghe pháp và nghe với sự Lắng Tâm đầy đủ. Đây chính là yếu tố đặc biệt lợi ích giúp cho chúng ta Tăng Trưởng được sự Hoan Hỉ sự Thanh Tịnh Trí Tuệ, và nhiều Lợi Lạc.

------------------------------------------------------------------------------------
Đăng Ký để theo dõi các video mới tại đây: https://www.youtube.com/channel/UC7dLt6Mhb_4OXO_d-WptB1g?sub_confirmation=1
Xem them các video khác: https://bitly.com.vn/r09aw0

Hãy ĐĂNG KÝ, Like và Share để ủng hộ kênh TÂM PHẬT VIỆT và theo dõi các video mới nhất nhé!

Chúc quý phật tử luôn Đại Hỷ, Vô Lượng Cát Tường và tràn đầy An Lạc trong Hào Quang Từ Bi, Trí Tuệ của Đức Thế Tôn.
Nguyện cầu Tam bảo Gia Hộ cho tất cả quý vị !

Thứ bảy, 21/09/2019, 10:44 AM

Người Phật tử còn đang tại thế nghĩa là còn đang sống với đời không thể nào tách rời cuộc sống với việc tu hành để đạt thành đạo quả, nghĩa là phải kết hợp hòa nhuyễn đạo và đời như Phật hoàng Trần Nhân Tông đã nói trong Cư trần lạc đạo phú.

>>Phật tử có thể đọc loạt bài về Kinh Phật 

Công đức của Bát Nhã Tâm Kinh

Công đức của Bát Nhã Tâm Kinh
Vì phép tu quán chiếu Bát nhã có công đức to lớn như thế, so với công đức của chú Ðà la ni, hai bên ngang nhau. Ảnh: Internet

Tiếp theo là câu: Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Nghĩa là : Cho nên biết Bát nhã Ba la mật đa là thần chú lớn, là minh chú lớn, là chú vô thượng, là chú không gì sánh bằng, nên trừ được tất cả khổ ách, chân thật không hư dối.

Bài liên quan

Chú là dịch chữ mantra trong tiếng Phạn, ta gọi là mạn trà. Theo nghĩa hẹp, mantra là những lời cầu đảo, nghĩa rất bí hiểm khi đọc lên, có công dụng biến hóa ra các hiện tượng thiên nhiên, cả lành lẫn dữ. Theo nghĩa rộng, và đích thực của nó, mạntra là cái làm cho ta suy nghĩ, có công năng nắm giữ tóm thâu mọi nghĩa lý, làm tiền đề cho việc tham khảo của ta, từ đó, đẻ ra mọi công đức, mọi diệu dụng. Trong nghĩa này, mạntra thuộc một trong bốn thứ đà la ni, tức: pháp đà la ni, nghĩa đà la ni, nhân đà la ni và chú đà la ni. Chữ chú trong bài kinh này thuộc loại chú đà la ni. Đà la ni là chữ tiếng Phạn là dhàrani, dịch ra là Tổng trì, nghĩa là cái sức giữ gìn không để cho cái thiện pháp bị tán loạn, ngăn che không cho các ác pháp nảy sinh.

Mọi Người Xem :   Cúng mùng 2 và 16 hàng tháng là cúng gì? Bài văn khấn chuẩn nhất

Ðại thần chú nghĩa là chú thần lớn, tức có thần lực vĩ đại, có thể chuyển dời, thay đổi mọi việc. Phép tu quán chiếu Bát nhã khêu sáng trí tuệ, Vì vậy, mà sinh tử trở thành Niết bàn, phiền não chuyển thành Bồ đề, nên nói là đại thần chú. Thần chú trí tuệ ấy chiếu phá vô minh, trừ dứt phiền não nên nói là đại minh chú, nghĩa là chú cực kỳ sáng chói. Cũng nhờ trí tuệ ấy mà chứng được Vô thượng Niết bàn nên nói là vô thượng chú, nghĩa là chú không có gì cao hơn nữa. Lại cũng nhờ trí tuệ ấy mà chứng được vô thượng bồ đề, nên nói là vô đẳng đẳng chú, nghĩa là chú không có gì sánh bằng.

Vì phép tu quán chiếu Bát nhã có công đức to lớn như thế, so với công đức của chú Ðà la ni, hai bên ngang nhau. vì vậy nên đức Phật đã tán thán và tôn xưng phép tu ấy như là thần chú. Và vì có công đức như thế, cho nên trừ được tất cả thống khổ ách nạn. Cũng vì công đức ấy là công đức quả có trên hiện thực, cho nên khẳng định lại một lần nữa rằng nó là chân thật, vì chẳng phải là dối, chẳng phải là hư dối, là lừa gạt.

Xem thêm video cùng chủ đề : Giải Thích Ý Nghĩa BÁT NHÃ TÂM KINH – Người Tu Phật Cần Phải Biết

Mô tả video

Giải thích Ý Nghĩa Bát Nhã Tâm Kinh – Người Tu Phật cần phải biếtnnBát Nhã Ba-La-Mật-Đa Tâm Kinh là bài kinh được tụng đọc tại các chùa theo hệ thống Phật Giáo Đại Thừa, là bài kinh rất phổ thông được nhiều người đọc thuộc, nhưng về ý nghĩa thì không phải ai cũng biết. Người Tu Phật cần hiểu được ý nghĩa sâu xa của bài kinh Bát Nhã . Từ đó thấu hiểu và áp dụng hành trì tu tập giúp chúng ta tu tập tinh tấn, đi theo con đường đúng đắn giác ngộ.nnNGHE PHÁP là cách thức, là con đường hay phương pháp, đạo lý để Khai Mở sự mê mờ của tâm thức và có khả năng Chuyển Hóa khổ đau đến An Lạc, Giải Thoát Niết Bàn.nChúng ta nên thường xuyên nghe pháp và nghe với sự Lắng Tâm đầy đủ. Đây chính là yếu tố đặc biệt lợi ích giúp cho chúng ta Tăng Trưởng được sự Hoan Hỉ sự Thanh Tịnh Trí Tuệ, và nhiều Lợi Lạc.nn———————————————————————————— nĐăng Ký để theo dõi các video mới tại đây: https://www.youtube.com/channel/UC7dLt6Mhb_4OXO_d-WptB1g?sub_confirmation=1nXem them các video khác: https://bitly.com.vn/r09aw0nnHãy ĐĂNG KÝ, Like và Share để ủng hộ kênh TÂM PHẬT VIỆT và theo dõi các video mới nhất nhé! nnChúc quý phật tử luôn Đại Hỷ, Vô Lượng Cát Tường và tràn đầy An Lạc trong Hào Quang Từ Bi, Trí Tuệ của Đức Thế Tôn. nNguyện cầu Tam bảo Gia Hộ cho tất cả quý vị !

✅ Mọi người cũng xem : trăng máu la điềm gì

Ý nghĩa thâm diệu của Bát Nhã Tâm Kinh

Ý nghĩa thâm diệu của Bát Nhã Tâm Kinh
Ðiều cốt yếu khi tụng chú, là phải thành tâm. Càng thành tâm thì càng thường xuyên linh nghiệm, bởi vì công dụng hàng đầu của việc trì chú là diệt niệm. Vọng niệm có diệt được thì thân tâm mới khinh an. do đó, mới có cảm ứng linh nghiệm bất khả tư nghị.

Câu tiếp theo và cuối cùng của Bát nhã Tâm kinh là: Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: Yết đế, Yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề Tát bà ha. Dịch nghĩa là: Vì vậy nói ra bài chú Bát nhã Ba la mật đa liền nói chú rằng: Yết đế, Yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề  tát bà ha.

Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú nghĩa là cho nên nói chú Bát Nhã Ba la mật đa, điều ấy cho ta hiểu rằng phép quán chiếu Bát nhã có công đức sánh ngang với công đức của chú đà la ni, tất nhiên công dụng vi diệu của phép tu này cũng không thể nghĩ bàn được, Cho nên, cần thực hành lời chú Bát nhã Ba la mật đa.

Bài liên quan

Tức thuyết chú viết, nghĩa đen là liền nói chú rằng. Nhưng để diễn đạt cái công dụng linh ứng không thể nghĩ bàn ấy, tưởng nên dịch câu ấy là: chú liền ứng rằng thì mới lộ hết ý sâu xa tàng ẩn trong đoạn này, có hô thì lập tức có ứng. Và có như thế mới gọi là linh, là huyền diệu.

Mọi Người Xem :   Về Cõi Vĩnh Hằng Là Gì ? Đức Chúa Trời Vĩnh Hằng Có Nghĩa Là Gì

Chú vốn là mật ngữ (lời bí mật). Ðã là bí mật, làm sao cắt nghĩa? mặc khác, dựa vào sự cấu tạo, có thể suy đoán một cách thô sơ nghĩa của một số chữ. Chẳng hạn như với câu chú này, nghĩa của nó không đến nỗi khó khăn lắm.

Yết đế, tiếng Hán dịch nghĩa là độ, chữ Phạn vốn đọc là gate, có nghĩa là đi qua, vượt qua. Yết đế lặp lại hai lần có nghĩa là độ cho mình và độ cho người. Ba la yết đế, do chữ pàragate, có nghĩa là đi qua bờ bên kia. Ba la tăng yết đế, là do phiên âm chữ pàrasamgate, nghĩa là đi qua bờ bên kia hoàn toàn. Bồ đề là giác ngộ. Tát bà ha do phiên âm chữ svàha có nghĩa là Ngài khéo nói. Toàn bộ câu đó tiếng Phạm đọc như sau Gate Gate Pàragate Pàrasamgate Bodhi Svaha. Như vậy, ý nghĩa của toàn câu chú có thể tạm dịch như sau: Hãy vượt qua, vượt qua đi, qua bờ bên kia đi, qua bờ bên kia hoàn toàn thì sẽ đạt đến giác ngộ. Ngài khéo nói như vậy.

Tạm dịch nghĩa đen của bài chú như trên, nhưng công hiệu của chú hoàn toàn không phải ở nghĩa hay lý. vì thế, hiểu nghĩa hay lý đối với chú không ích lợi gì cả. Ðiều cốt yếu khi tụng chú, là phải thành tâm. Càng thành tâm thì càng nhiều linh nghiệm, bởi vì tác dụng hàng đầu của việc trì chú là diệt niệm. Vọng niệm có diệt được thì thân tâm mới khinh an. do đó, mới có cảm ứng linh nghiệm bất khả tư nghị. Riêng về chú Bát nhã trên đây, diệu dụng cứu cánh là đưa ta mau lên bờ giác.

Người Phật tử còn đang tại thế nghĩa là còn đang sống với đời không thể nào tách rời đời sống với việc tu hành để đạt thành đạo quả, nghĩa là phải kết hợp hòa nhuyễn đạo và đời như Phật hoàng Trần Nhân Tông đã nói trong Cư trần lạc đạo phú và như Đức Thế tôn đã dậy Phật pháp bất ly thế gian pháp. Ảnh minh họa

Trên đây là những điểm trình bày để góp phần tìm hiểu Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bản kinh này do Đức Thế Tôn nói mà điều đẩu tiên Ngài đề cập đến vị Bồ tát Quán tự tại tức Quán Thế âm rằng Bồ tát do hành trì một cách thâm sâu phép Bát nhã Ba la mật mà thấy chân tướng của các pháp và đạt được vị quả bồ đề và các chư Phật ba đời đều đặn nương vào pháp Bát nhã Ba la mật đa để đạt đến giải thoát và giác ngộ tức chứng được quả vô thượng bồ để và khuyên mọi người con Phật hãy mau mau tu chứng vì kinh và chú Bát nhã rất là diệu dụng cứu cánh, giúp người tu hành mau lên bờ giác.

Đã là Phật tử thì ít nhất cũng biết đến một vài kinh chú thường tụng hàng ngày nằm trong cuốn Kinh Chú Nhật tụng, trong đó có ghi các bản kinh như Kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, Kinh Tám Điều, Kinh Bát Nhã, Dinh Kược Sư, Kinh Sám nguyện, Kinh Vu Lan, Kinh Địa tạng v.v…tất cả các bản kinh nhật tụng đó, trước khi tụng phần sám hối hay hồi hướng đều có tụng Bát Nhã Tâm Kinh rồi sau đó có tụng đến chú vãng sinh. Vì sao như vậy ? Vì Đức Phật muốn cho các Phật tử hiểu được con đường tu hành đi đến giải thoát, giác ngộ phải vượt qua thường xuyên chướng ngại cần phải tụng Bát Nhã Tâm kinh để Hãy vượt qua, vượt qua đi, qua bờ bên kia đi, qua bờ bên kia hoàn toàn đi thì sẽ đạt đến giác ngộ

Bài liên quan

Có tụng Bát Nhã Tâm Kinh mới mở lối cho ta sám hối những ác nghiệp trước kia và mới có đủ duyên để hồi hướng về chư Thiện Thánh hiền, Già lam Hộ pháp, Long thiên và cho mọi chúng sinh trong tất cả các cõi.

Mọi Người Xem :   Địa chi là gì? Tìm hiểu ý nghĩa của Thập nhị Địa chi

Đối với những người tu theo Pháp Tịnh độ, tức là môn pháp dễ dàng nhất và phù hợp với mọi căn cơ của nhiều người, thì thường chuyên về niệm Phật. Các đạo tràng A Di Đà tu theo pháp môn Tịnh độ, thông thường với một khóa công phu tu hành niệm Phật chỉ tụng các nghi thức Kệ tán Phật, Quán tưởng, Lễ Phật rồi niệm Phật, sám hối, hồi hướng, 12 lời nguyện, rồi Tam tự quy là kết thúc. Thiết nghĩ, trong nghi thức này nên có thêm phần tụng Bát Nhã Tâm Kinh và chú Vãng sinh thì đầy đủ hơn, sẽ đạt hiệu quả hơn trên đường tu chứng để đi đến ước nguyện vãng sinh như đã phân tích ở trên.

Tất nhiên là với điều kiện niệm Phật phải đủ tín, nguyện, hạnh, phải chí thiết, chí thành, nhất tâm bất loan. Niệm Phật trong công phu này phải đạt đến mức độ tâm niệm như bất niệm, đúng theo như pháp bất nhị và tính không trong Bát nhã Tâm kinh thì mới đạt được đạo quả. Còn niệm mà đầu óc còn vọng tưởng, suy nghĩ miên man, thì ngược lại với ý nghĩa giáo lý của Đại thừa nói trong Bát Nhã Tâm Kinh, mà mọi tông phái nào kể cả Thiền tông, Tịnh độ tông hay Mật tông cũng đều đặn phải nhắc đến. Tất nhiên bất cứ mọi pháp tu nào cũng phải đạt đến tâm rỗng lặng, đến tâm không, đến vô ngã và thực sự làm thay đổi con ngưởi tu hành.

Trước khi đạt được đến độ có trí tuệ siêu việt để bước sang bờ bên kia, giải thoát và giác ngộ tức thực hiện được Bát nhã Ba la mật đa thì tất nhiên người Phật tử phải đạt được đến sự thay đổi trí tuệ và đạo đức, tính tình, thay đổi cái tâm, phải hiểu rõ lý nhân duyên, luật nhân quả, biết được thân người là hiếm quý, cuộc đời là vô thường, hiểu rõ những khổ đau trong luân hồi, thực hành được mười điều lành tức thập thiện thể hiện trong cuộc sống thường ngày trong đời thường.

Người Phật tử còn đang tại thế nghĩa là còn đang sống với đời không thể nào tách rời đời sống với việc tu hành để đạt thành đạo quả, nghĩa là phải kết hợp hòa nhuyễn đạo và đời như Phật hoàng Trần Nhân Tông đã nói trong Cư trần lạc đạo phú và như Đức Thế tôn đã dậy Phật pháp bất ly thế gian pháp..

Trên đây là một số suy nghĩ góp phần tìm hiểu giá trị thâm diệu và nội dung giáo lý đạo học trong Bát Nhã Tâm Kinh. 

✅ Mọi người cũng xem : ý nghĩa văn bản cô bé bán diêm

HỖ TRỢ CHÚNG TÔI
HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống Phật giáo, công ty chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. có khả năng duy trì và mở rộng dự án của công ty chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của công ty chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

✅ Mọi người cũng xem : thần nông là cung gì

Sự kiện nổi bật

Sự kiện nổi bật

✅ Mọi người cũng xem : ý nghĩa của hình tròn trong tình yêu

Tin chọn lọc

Tin chọn lọc


Các câu hỏi về bát nhã tâm kinh là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê bát nhã tâm kinh là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết bát nhã tâm kinh là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết bát nhã tâm kinh là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết bát nhã tâm kinh là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về bát nhã tâm kinh là gì


Các hình ảnh về bát nhã tâm kinh là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư lienhe@domain.com. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm tin tức về bát nhã tâm kinh là gì tại WikiPedia

Bạn có thể xem thêm nội dung chi tiết về bát nhã tâm kinh là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/phong-thuy/


Loading

Related Posts

About The Author

One Response

  1. Vu Le
    20/05/2022